Over ons

Bram van Beeumen Workshop

 

Hoi, Ik ben Bram, 40 jaar en altijd gepassioneerd geweest door theaterkunsten.

In mijn jeugd heb ik 10 jaar dictie, woord en theater gevolgd aan de Muziek- en woordacademie van Wijnegem. Eenmaal afgestudeerd had ik het echt gehad met teksten van buiten leren. Ook met het gezegd worden waar je moet gaan staan/zitten/liggen/… .

Vanaf 2015 ben ik ervaring in improvisatie gaan opdoen bij het impro theater in de kempen, na een zeer korte periode bij Impromonumenten, ben ik nu al 3 jaar bij Swaajp bijscholingen aan het volgen

 

Ik bied cursussen aan in samenwerking met diverse externe lesgevers.
Mijn doel is vooral om beginnende en al wat ervarene impro acteurs een veilige haven aan te bieden om volledig zichzelf te zijn en verder te ontplooien.  Ik wil vooral een leuke en positieve ervaring aanbieden en zo hopelijk het improvisatie gevoel aan te wakkeren bij anderen.

 

Weekend Impro theater (W-impro)
is onderdeel van Creatief Collectief

Creatief Collectief is een VZW die als doel heeft om cultuur aan te bieden aan alle lagen van de bevolking en dit op diverse manieren.
Gaat het nu over het organiseren van gezellige workshops, het aanbieden van expositieruimten aan startende, ervaren of op rust zijnde artiesten of een grappige amateurvoorstelling op het podium;  Creatief Collectief VZW biedt het allemaal aan.

Creatief Collectief biedt volgende activiteiten aan: via theater, amateurkunsten, beeldende kunst & vormgeving, muziek & muziektheater kunsten,  Letteren, dans, film en Cultuur in al zijn  aspecten te bevorderen.  Het aanbieden van workshops en trainingen om beeldende kunst, amateurskunsten, theater, letteren, zowel voor de eigen leden voor derden. Het invullen van animaties en andere theatertrainingen voor derden. Het tentoonstellen of exposeren van gemaakte ontwerpen door leden en derden.

De VZW is opgericht in 2021 net aan het einde van de coronacrisis om de cultuursector een extra duwtje in de rug te kunnen bieden.

 

De namen Atelier Kolibri, Weekend Impro Theater en Wijnegems Impro Theater zijn allen onderdeel van Creatief Collectief VZW, kijk gerust eens op deze websites voor meer informatie.

 

 

About

Hi, I'm Bram, 40 years old and always been passionate about the art of theater.

During my youth I followed ten years of word, theater and drama at the Music and word academy in Wijnegem. Once graduated I had my portion of studying lines, being told where to sit, where to stand, lie down, walk to.

From 2015 I've started getting some improv experience at the impro theater in the kempen, after a very short period with Impromonumenten, I'm currently more then three year a regular student at the Swaajp school of improv.

Finally I'm at a point were i'm ready to organise courses and workshops. 
My purpose of these courses and workshops are to give starting actors and more experienced actors a safe place to be completely themselves and start a deeper exploration of the improv world. Most of all, I wanna give everybody a positive and fun experience so that the spark of improvisational theater can be lit.

Weekend Impro theater (W-impro)
is part of Creatief Collectief NPO

Creatief Collectief is an NPO which aims to offer culture to all layers of the population and this in various ways..

Whether it's organizing fun workshops, offering exhibition spaces for starting, experienced or retired artists or a funny amateur performance on stage; Creatief Collectief VZW offers it all.

Creatief Collectief offers the following activities: to promote arts, literature, dance, film and culture in all its aspects through theater, amateur arts, visual arts & design, music & music theater. Offering workshops and training courses in visual arts, amateur arts, theater, literature, both for its own members and for third parties. Completing animations and other theater training for third parties. Displaying or exhibiting designs created by members and third parties.

The NPO is founded right at the end of the corona crisis to give the cultural sector a boost.

The names Atelier Kolibri, Weekend Impro Theater and Wijnegems Impro Theater are all part of the Creatief Collectief VZW, Please take a look at their websites for more information.